Schlagwort: Batson

The "City of Kindness" / Pixabay
Automatisierung
Max Bausch

The „City of Kindness“

Children from Anaheim, California complete over one million „random acts of kindness“ Good deeds – spread waves of kindness – Oliwer Mikus, Munich, in conversation

Die „Stadt der Freundlichkeit“ / Pixabay
Technologie
Max Bausch

Die „Stadt der Freundlichkeit“

Kinder aus Anaheim, Kalifornien absolvieren über eine Million „random acts of kindness“ Gute Taten – verbreiten Wellen aus Freundlichkeit – Oliwer Mikus, München, im Gespräch

Miasto życzliwości / Pixabay
Technologie
Max Bausch

Miasto życzliwości

Dzieci z Anaheim w Kalifornii wykonały ponad milion „przypadkowych aktów dobroci“ Dobre uczynki – rozchodzące się fale dobroci – Oliwer Mikus, Monachium, w rozmowie z