Wyzwania związane z opieką nad seniorami: Pracownicy z deficytem

Opieka nad seniorami / Pixabay

Worüber schreiben wir:

„Nie przesadza się starego drzewa“ – seniorzy pragną pozostać w znanym sobie otoczeniu – wsparcie i pomoc z zewnątrz. Retencja pracowników w opiece – rozmowa z Oliwerem Mikusem, założycielem firmy Sedulus Sp. z o.o. – agencji rekrutacyjnej, Opole i Monachium.

Od pewnego czasu stale rośnie liczba osób starszych, co zwiększa zapotrzebowanie na usługi ambulatoryjnej opieki domowej. Już dziś dominujące zapotrzebowanie na personel nie może być zaspokojone wyłącznie przez dyplomowany personel pielęgniarski, a zatem w dłuższej perspektywie czasowej powstanie duża luka w świadczeniu usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych dla osób starszych. Badania na ten temat pokazują, że obecnie brakuje około 380 000 personelu pielęgniarskiego. Do 2030 r. spodziewany jest nawet niedobór około 740 000 opiekunów w tej dziedzinie.

Aby zminimalizować tę lukę i w pewnym momencie móc ją całkowicie zlikwidować, coraz częściej zatrudnia się niewykwalifikowanych asystentów. Praca edukacyjna dla zawodów terapeutycznych oferuje Quereinsteigern kursy zawodowe-pomocnicze, o czasie trwania 14 miesięcy, w celu zakwalifikowania ich jako siły pomocnicze. Założyciel firmy rekrutacyjnej Sedulus Sp. z o o Oliwer Mikus, z siedzibą w Opolu w Polsce i stolicy Bawarii Monachium, od 2015 roku z powodzeniem zajmuje się rekrutacją doświadczonych sił. „Szczególnie rośnie zapotrzebowanie na pracowników medycznych i pielęgniarki. Podjęcie pracy w tym zawodzie jest możliwe w każdej chwili i daje absolwentom perspektywę pracy w przyszłości. Szczególnie opieka domowa cieszy się dużym zainteresowaniem, ponieważ wiele osób nie chce opuszczać znanego im otoczenia, ale nadal potrzebuje pomocy, np. przy ubieraniu i rozbieraniu się, przyjmowaniu posiłków i higienie osobistej“ – wyjaśnia Oliwer Mikus.

Dalsze kształcenie i szkolenie ponad granicami

Oliwer Mikus / Sedulus Sp. z o. o.
Oliwer Mikus / Sedulus Sp. z o. o.

Kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi można zdobyć na różnych kursach i szkoleniach oferowanych przez niemieckich usługodawców. Na przykład, taki kurs składa się z połączenia kształcenia na odległość, praktycznych seminariów i specjalistycznego stażu, który może być realizowany w miejscu zamieszkania. Dba się przy tym o to, by absolwenci nie uczyli się swoich umiejętności pod presją czasu i mogli w szczególności doświadczyć wysokiej jakości szkolenia. Oliwer Mikus komentuje: „Jednym z pozytywnych aspektów tych ofert kwalifikacyjnych jest to, że absolwentom można zaoferować dużą pomoc przy rozpoczynaniu kariery zawodowej. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny wzrost zapotrzebowania na personel medyczny ze strony pracodawców w krajach Unii Europejskiej. Nasza firma rekrutacyjna potraktowała to jako okazję do nawiązania współpracy z renomowanymi klinikami w Niemczech, w których pracę mogą rozpocząć lekarze wszystkich specjalności, spełniający standardy najbardziej wymagających kandydatów. Ponadto wspieramy kwalifikacje zawodowe naszych kandydatów poprzez szkolenia. Dzięki współpracy możemy wspierać dostęp do najnowszych technologii medycznych.“

Niemcy oferują różnorodne możliwości kształcenia ustawicznego i szkolenia, w tym wskazówki dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej oraz indywidualną pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej. Używanie logo organizacji macierzystej może również pomóc absolwentom w szybkim i bezpiecznym starcie. „Celem, który powinien być na szczycie listy możliwości szkoleniowych, jednak, jest zapewnienie, że usługi są zarówno przystępne dla seniorów do zaoferowania i zapewnić opiekunom przyzwoitą płacę. Ponieważ płace w opiece nie są w sektorze wysokich płac, w szkoleniu i dalszych kwalifikacji jako opiekun jest również coraz bardziej podkreślić, aby umożliwić absolwentom sieci. Jako firma pośrednictwa pracy pomagamy w przydzielaniu wolnych miejsc pracy. Szczególną uwagę zwracamy na unikanie dodatkowych kosztów, takich jak opłaty za pośrednictwo czy franczyzowe, aby osiągnąć jak najlepszą ofertę dla obu stron“ – zaznacza Oliwer Mikus.

Uśmiech to więcej niż tysiąc słów: Radość we współpracy – pomoc dla samopomocy

Do codziennych zadań należy samodzielna i niezależna codzienna pomoc seniorom, a także ich podstawowa pielęgnacja. „W tym obszarze zawodowym ważne jest również to, że personel opiekuńczy często pomaga seniorom w roli opiekuna i w ten sposób przyjmuje rolę pośrednika w komunikacji między osobą, którą się opiekuje, jej rodziną i osobami spoza gospodarstwa domowego. Z tego powodu zespół Sedulus zapewnia wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji językowych poprzez bezpłatne kursy, które są sponsorowane przez partnerów współpracy. Innym ważnym zadaniem jest dotrzymywanie towarzystwa seniorom, aby nie dopuścić do samotności, z którą wielu seniorów boryka się w podeszłym wieku“ – wie z doświadczenia zawodowego Oliwer Mikus.

Wniosek: Wyzwanie demografii – dłużej zachować sprawność fizyczną w starszym wieku i żyć szczęśliwie w domu z pomocą i wsparciem.

Ponieważ liczba osób starszych, które chcą pozostać w domu nawet w zaawansowanym wieku wynosi około 90 procent, ważne jest, aby więcej osób było wykwalifikowanych do zawodu asystenta seniora. Oliwer Mikus widzi tu duże możliwości świadczenia ważnych usług również poza granicami kraju. „Życzymy starości każdemu obywatelowi, bez względu na to, w jakim kraju jest w domu. Pewne jest to, że wszyscy mamy nadzieję znaleźć się w takiej sytuacji, a wtedy ktoś będzie mógł nam pomóc w codziennych problemach, które czasami stają się trudniejsze, i że nadal będziemy mogli żyć w dobrze znanym nam otoczeniu. Dlaczego nie zbierać doświadczeń w opiece ponad granicami, co chcielibyśmy umożliwić jako zespół Sedulus tym, którzy są zainteresowani“ – mówi Oliwer Mikus.

Wiele niemieckich krajów związkowych uznaje usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne dla seniorów, co umożliwia uwzględnienie tej usługi przez firmy ubezpieczeniowe.

W każdym razie pewne jest, że istnieje duże zapotrzebowanie na personel opiekuńczy w zakresie pomocy seniorom. Możliwość pracy w tym zawodzie oferuje zatem nie tylko potencjał zatrudnienia, ale jest również bardzo ważna dla naszych seniorów w kontekście ich dobrego samopoczucia.

V.i.S.d.P.:

Amelie Hauger - Studentin _ BloggerAmelie Hauger
Studentka i blogerka

O autorze:
Studentka Amelie Hauger realizuje obecnie program studiów dualnych w Stuttgarcie. Już od dzieciństwa przejawiała entuzjazm dla techniki, dlatego też dziedzina technologii produkcji w zakresie budowy maszyn z naciskiem na mobilność dokładnie odzwierciedla jej zainteresowania. Naprzemienność teorii i praktyki sprawia, że studia dualne są interesujące. Jej szczególne zainteresowania dotyczą technologii przyszłości, nowych materiałów, autonomicznej jazdy i transportu bez kierowcy.

Opis firmy:
Firma Sedulus Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu / Polska, oddział w Rzeszowie / Polska i oddział w Monachium / Niemcy z powodzeniem działa w rekrutacji doświadczonych sił od 2015 roku i postrzega siebie jako interfejs między pracodawcami i aplikantami. Celem jest osiągnięcie połączenia potrzeb pracodawców z wymaganiami pracowników. Sedulus Sp. z o.o. posiada wiele atrakcyjnych ofert pracy, zarówno pracy stałej jak i tymczasowej. Firma specjalizuje się w organizowaniu odpowiedniej pracy dla osób indywidualnych, par i grup, a także studentów. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://sedulus.pl/de/kontakt-deutsch/

Kontakt dla prasy:

Sedulus Sp. z o.o.
Oliwer Mikus

ul. Jana Łangowskiego 1
45-031 Opole
E-mail: kontakt@sedulus.pl
Tel: +49 89 13072963

Print Friendly, PDF & Email
favicon

Bausch Enterprise

Erfahre als Erster, wenn unsere neuesten Beiträge veröffentlicht werden.

Wir senden keinen Spam! Erfahre mehr in unserer Datenschutzerklärung.

Teile diesen Beitrag auf